Wyniki wyszukiwania

dylan

Konstrukcje pneumatyczne stały się przedmiotem eksperymentów w architekturze na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Był to czas rewolucji obyczajowej, muzyki rockowej, narkotyków, medytacji i wolnej miłości. Także ten ostatni aspekt życia kontrkultur znajduje odzwierciedlenie w realizowanych wtedy tymczasowych obiektach z przezroczystego plastiku. Obok konstruowanych w latach 60. utopii społecznych (zob. wpis Każdy musi …

Czytaj dalej

Nawet jeśli dzisiaj idea Nowego Babilonu Constanta wydaje się nieprawdopodobna, w latach 60. XX w. niekoniecznie musiała być chorym wyobrażeniem artysty lecz konsekwentną dedukcją społecznie zaangażowanego projektanta. Wystarczy spojrzeć na wydarzenia mające miejsce w jego czasach: rewolucja obyczajowa i seksualna, strajki studenckie, subkultura hipisowska i rozpropagowanie narkotyków. Z jednej strony były one krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, …

Czytaj dalej